strzałka do góry
07.04.2020 06:04:01 (Aktualizacja: 09.04.2020 13:58:08)
region

Święta Wielkanocne w czasie epidemii

W związku z panującą epidemią koronawirusa, Biskup Włocławski Wiesław Mering wydał dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w diecezji włocławskiej. Określił w nim zasady celebracji poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia. O tym jak duchowo przeżyć święta opowiedział nam też ksiądz Dariusz Kaliński, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli

(fot. pixabay)

Jak czytamy na stronie diecezji włocławskiej:
- Nabożeństwa będą miały uboższy przebieg, odprawiane będą praktycznie bez udziału wiernych (zasada do 5 osób w kościele). Będzie można indywidualnie nawiedzać Grób Pański. Nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Modlitwę błogosławieństwa najstarszy z rodziny odmówi na rozpoczęcie śniadania wielkanocnego. Nie będzie obmycia nóg w Wielki Czwartek, ani tradycyjnych straży przy Grobie Pańskim, ani poświęcenia ognia w Wigilie Paschalną. Nie będzie procesji rezurekcyjnej – jedynie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem w drzwiach świątyni.

Poniżej rozmowa z księdzem Dariuszem Kalińskim:


Fragment Dekretu o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii:

WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA
13. Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w kościele seminaryjnym św. Witalisa z wąskim gronem księży reprezentujących prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów prosi się o duchową łączność.
14. Podczas Mszy Krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będą mogli odebrać Wikariusze Biskupi dla parafii swojego rejonu, przed południem w Wielki Piątek lub Wielką Sobotę, po wcześniejszym umówieniu terminu z Księdzem Kustoszem Katedry. Następnie Wikariusze Biskupi przekażą oleje Księżom Dziekanom swojego rejonu, a ci Księżom Proboszczom.
15. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w innym terminie, podczas tradycyjnej pielgrzymki duchowieństwa, przewidzianej w tym roku do włocławskiej katedry na dzień 28 maja, o ile ustaną restrykcje związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
16. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.
17. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
18. Należy również opuścić procesję z Najświętszym Sakramentem i pozostawić Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najświętszy Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego ołtarza przechowania (tzw. Ciemnicy), gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie. W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu krótką drogą kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, a jeżeli się nie urządza, do tabernakulum i zamyka je.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
19. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.
20. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia (stosowny tekst w oddzielnym załączniku).
Wezwanie ostatnie będzie jedenastym.
21. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.
22. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń. Po ustaniu epidemii, zostanie rozważona możliwość zorganizowania diecezjalnej uroczystości w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, w rocznicę wydarzenia "Polska pod Krzyżem".
23. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.
24. Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.
25. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

WIELKA SOBOTA
26. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we włocławskiej katedrze w godzinach porannych.
27. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Tak jak poprzedniego wieczoru, w użyciu powinno być boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób
28. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.
29. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. "święconka" ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec,matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która zostanie podana, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej. Tekst modlitwy (w załączeniu) zostanie udostępniony na stronach internetowych diecezji i parafii oraz w mediach społecznościowych.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
WIGILIA PASCHALNA
30. Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20:00.
31. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.
32. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną ilością czytań starotestamentalnych do dwóch, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.
33. W czasie "Liturgii chrzcielnej" ma być zachowane tylko odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma pokropienia wodą święconą.
34. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.
35. Opuszcza się procesję rezurekcyjną. Zaleca się natomiast, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach lub przed bramą kościoła.

PORANNA MSZA REZUREKCYJNA
36. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, które może zostać udzielone w drzwiach lub przed bramą kościoła, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.
37. Nie stosuje się pokropienia wodą święconą.

Cały dekret znajdziecie TUTAJ


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
("Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Transmisje ogólnopolskie:
NIEDZIELA
Transmisje telewizyjne:

DZIEŃ POWSZEDNI
Transmisje telewizyjne:

Msza z Sanktuarium w Charłupi Małej - oficjalny profil parafii na Facebook'u

Do udziału w liturgii Triduum Paschalnego zachęca też Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli dzięki transmisjom, które będą przeprowadzone na parafialnej stronie na Facebook'u.
  • Liturgia Wielkiego Czwartku - o godz. 18:00
  • Liturgia Wielkiego Piątku - o godz. 18:00
  • Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz. 21:00

kp / źródło: diecezja.wloclawek.pl
Komentarzy: 13

Komentarze

do Szymek 12.04.2020 16:17:51
Gdzie co i jak? gdzie te tłumy tłumo ku ? nawijaj, jesteśmy ciekawi. Ok, kler jak to kler, nie jest od tego aby dawać, im przystoi tylko brać, ale.... Takie pierniczenie Pana Szymka jest oznaką dosyć poważnej choroby, koronawirus jej niestety ustępuje gdyż on ogarnia tylko ciało, tamtemu mózg wyżarło
Anty 12.04.2020 15:58:00
Najłatwiej jest oceniać i doradzać, przyzwyczaiłem się już do tego że Polak to potrafi na pewno. Nie mniej jednak siedząc w domu ciągle na d.... E. Wymyśliłem że to co się teraz dzieje to ogromny test dla wszystkich a dla Kościoła zwłaszcza... Nie pisze tego że potępiam księży, absolutnie nie!,
Szymek 12.04.2020 15:29:56
Ludzi w kościołach po wsiach całe tłumy. Nikt niczego nie przestrzega! Za 10 dni będzie ogólnokrajowa katastrofa !
Emerytka 12.04.2020 10:47:41
Apele o wpłaty? nie sądzę by dobrym pomysłem były wpłaty na służbę zdrowia dokonywane przez księży. Zadania duchownych w czasie pandemii są (a raczej powinny być) zupełnie inne. Czy tak się dzieje? Z przykrością muszę stwierdzić, że nie. Tylko nieliczni czują potrzebę działania i zorganizowania wsparcia czy organizacji działań nie polegających jedynie na zbiórkach gotówki. Choć nie są to liczne przykłady to pozostaje tylko przyklasnąć temu.
XYZ 11.04.2020 17:50:41
Przeglądając strony internetowe Sieradz kuch parafii nie zauważyłam by w nich cokolwiek się działo. Na stronach umieszczono jedynie dekret ks. biskupa i kilka informacji nt. Wielkiego Piątku. Owszem, kościoły mogą przyjąć na czas mszy św. tylko do 5 osób. W tak szczególnym i bardzo trudnym czasie niewiele się dzieje. Obecnie głównym narzędziem komunikowania się jest internet i telefony. Parafia na Jaworowym jest sporą parafią gdzie jest wielu księży. W parafii mieszka wiele starszych ludzi, sporo rodzin z dziećmi. Każda rodzina boryka się z wieloma trudnościami więc gdzie teraz są księża, którzy powinni wspierać czy podjąć działania zmierzające do pomocy ludziom w przetrwaniu tak trudnej izolacji? Niestety, tej pomocy i wsparcia nie widać. Żadnego wspierania, a parafia mająca być wspólnotą księży i parafian, żyje (a raczej funkcjonuje) obok siebie oddzielona murem kościelnym. Nie słychać o podejmowaniu jakiejkolwiek formy pomocy i wsparcia. Ograniczona liczba uczestniczących w mszach nie jest żadnym faktycznym wytłumaczeniem gdy brakuje pomysłu jak i chęci do działania pasterza wśród owieczek. W moim mniemaniu kościół to nie tylko msza św. i sakramenty. Za tym, co oczywiste, są żywi ludzie z radościami i troskami. W przypadku tych drugich potrzeba obok życzliwej ręki, a często tylko kilku słów pociechy. Do tego można wykorzystać dostępne narzędzia. Tymczasem ...... Cisza. Życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. Pozdrawiam i niestety: jak chcesz liczyć to licz na siebie.
ich sumienie 11.04.2020 13:15:04
a sieradzcy księża obojętni na potrzeby wiernych i służby zdrowia
subito 10.04.2020 18:27:47
Lucjan ogarnij się i odejdz
nak 10.04.2020 17:33:23
Ten ksiądz bradzo rozsądnie mówi.
a sieradzcy księza co? 10.04.2020 13:10:53
Według ks. prof. Wierzbickiego apele do duchowieństwa, żeby wpłacało pieniądze na służbę zdrowia mają wielki sens: - Zwłaszcza w okresie Wielkanocy powinniśmy się dzielić. Tym bardziej, że widać, że państwo nie jest kompletnie przygotowane do walki z epidemią koronawirusa w Polsce - uważa ks. Wierzbicki.
smichy hihy 09.04.2020 20:20:23
lucjana dekret to jak Niderlandy obiecane przez Zagłobę
paasterz 09.04.2020 17:16:32
a ile Lucjan przekazał srodków na pomoc służbie zdrowia bądź domom pomocy społecznej
nadgorliwy 09.04.2020 17:14:56
Nowotarski sanepid nałożył karę grzywny na księdza, który w Niedzielę Palmową w Sromowcach Wyżnych odprawił mszę, w której uczestniczyło zbyt wiele osób. Inspektorzy nałożyli możliwie najniższą z przewidzianych w rozporządzeniu kar - 10 tys. zł.
sfaa 07.04.2020 14:00:40
Oj Lucjan, Lucjan! Pora na emeryturę.

Więcej informacji

Zduńska Wola

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogli dziś cofnąć się w czasie o sto lat. Wszystko za sprawą historycznego miasteczka założyciela miasta Stefana Złotnickiego, które można było zwiedzać na ul. Złotnickiego.

1

Marsze dla Życia i Rodziny

Dzisiaj, 12:02:05
region

Wczoraj ulicami Sieradza i Zduńskiej Woli przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. W tym roku pod hasłem: "Zjednoczeni dla życia, rodziny, ojczyzny". Sieradzki marsz zakończył się na terenie Parku Etnograficznego. Zorganizowano tam piknik rodzinny. W Zduńskiej Woli z powodu pogody zaplanowany piknik się nie odbył.

0

Sieradz

Pomimo kaprysów pogody Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy przy ul. Sikorskiego w Sieradzu tętnił wczoraj życiem. Odbył się tam charytatywny piknik motoryzacyjny. Z pomysłem wyszło Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego TEAM50.

5

Teraz gra:

Nasze Radio 104,7 FM

Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie

12:13

Tiritomba
Violetta Villas

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

17.06.2024

Dni Zduńskiej Woli
Miejska Biblioteka Publiczna

21.06.2024

Dzień Dziecka
Teren wokół Ratusza

22.06.2024

IX Bieg Warcki - Track 10 km
Warta
Dni Warty
Plac Targowy w Warcie
Więcej...

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+4Margaret
Miłego lata
2+9Dua Lipa
Illusion
3-1Shakira feat. Cardi B
Punteria